NÁPRAVA ŠKOD

POJISTNÉ UDÁLOSTI

Naše firma je smluvní servis pro většinu pojišťoven, to znamená, že máme uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění prohlídek poškozených vozidel s následnou opravou, vyřízení krycího dopisu.

Pojistnou událost za Vás řešíme na pojišťovně bez Vaší finanční účasti, nebo vyřizování na pojišťovně. Podmínkou je dodání kompletních dokumentů, likvidnost škody a obdržení krycího dopisu v plné výši ceny opravy.

Co je krycí dopis: vystavuje ho příslušná pojišťovna v elektronické formě (e-mail, nebo vložení souboru do interního systému). Je potřebný k ukončení pojistné události a předání opraveného vozidla majiteli. Vystavení krycího dopisu může bránit např. nedodání všech potřebných dokumentů opravně, nedohlášení pojistné události ze strany viníka, nebo nedohlášení pojistné události ze strany poškozeného.

DOKUMENTY VĚTŠINOU POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI:
Velký technický průkaz
Plná moc
Řidičský průkaz
Záznam o dopravní nehodě
Protokol policie ČR
Devinkulace v případě leasingu či úvěrovaného vozidla

NAŠI SMLUVNÍ PARTNĚŘI